Säkerhetsbranschen

Finns det någon bransch som är så förknippad med walkie talkie som säkerhetsbranschen? Men radionätet innebär många begränsningar för branschen. Det är kostsamt att bygga ut och ger också begränsad funktionalitet. Dessa begränsningar finns inte med vår lösning, då ni kommunicerar över befintligt mobilnät. Det ger frihet att kunna expandera verksamheten, utan att fundera över begränsningarna i komradionätens täckning samt dyra investeringar. Vår Push To Talk-lösning är anpassad för säkerhetsbranschens specifika behov. Här finns funktioner för larm, central administration av grupper, kö-funktion etc.

Security industry must embrace modern PTT technologies for a more profitable, secure and efficient working environment Security article in PDF (English), Säkerhetsartikel i PDF (Svenska).

1puff_3A
3B

Flygbranschen

Det var här allt började. SAS ville finna en lösning för att förkorta sina turn around-tider, dvs tiden från att planet har landat till att det startar igen. Varje extra minut ett plan står på marken kostar stora pengar. Problemet för flygbolagen är att cockpit inte kan kommunicera med markpersonalen, som t ex lastare, servicepersonal, incheckning, avisning, tankning med mera. Alla dessa yrkesgrupper kommunicerar normalt via radiosystem. För piloterna, som inte har någon walkie talkie, återstår att skrika genom fönstret.

Eftersom vår lösning kan integreras med befintliga radiosystem (som är vanliga på flygplatser) räcker det med att utrusta cockpit med en mobiltelefon, så kan alla kommunicera med varandra. SAS har förkortat sina turn around-tider avsevärt och lösningen beskrivs som ”den mest lönsamma investering som gjorts inom koncernen”.

GroupTalk SAS Reference Case (SAS reference in PDF).

Aviation industry must embrace modern PTT technologies for more coordinated and efficient turnaround processes (Aviation article in PDF).

Byggbranschen

På stora byggen är det många yrkesgrupper som måste kunna kommunicera med varandra på ett effektivt sätt. Att kunna skapa grupper som kan ”prata” med varandra, utan att vara beroende av ett radionät, eller speciell utrustning som en walkie talkie innebär stora besparingar, både i form av tid och pengar. Det kostar mycket att utrusta ett bygge eller infrastrukturprojekt med lösningar för radiokommunikation. En investering som inte kan återanvändas när bygget är klart.

Vår lösning fungerar utmärkt för byggbranschens alla krav. Ni är snabbt igång, kan enkelt lägga till användare, även tillfälliga brukare, som underleverantörer, speditörer med mera. Ingen behöver någon annan utrustning än sin mobil. Eftersom ni kommunicerar över befintligt mobilnät är flexibiliteten oslagbar och ni behöver inte lägga pengar på att bygga radionät.

3C
PUSH-TO-TALK
3D

Övriga branscher

Vår push to talk-lösning lämpar sig egentligen för alla branscher där man snabbt behöver kunna lösa ett problem i grupp, oavsett var man befinner sig. Eftersom i princip alla har en smartphone idag, så blir detta ett mycket kostnadseffektiv sätt att förbättra kommunikationen i grupper. Speditionsbranschen är ett utmärkt exempel, där det ofta finns stort behov av samordning och bra kommunikation. Hemtjänst och städ är andra områden som har stor nytta av vår lösning.