Nyheter

Säkerhetsindustrin måste ta till sig moderna PTT tjänster för en lönsammare, säkrare och mer effektiv arbetsmiljö
2016-08-28

Den globala säkerhetsindustrin växer allt snabbare för att kunna möte behovet att motarbeta de kriminella som blir allt mer professionella. Samtidigt så ser vi att säkerhetsindustrin konsolideras och tar till sig nya tekniska lösningar samt digitaliserar sin verksamhet för att kunna möte konkurrensen i branschen och de pressade marginalerna.

Moderna tekniska lösningar är helt avgörande och att komplettera och ersätta traditionell radio med PTT i smartphones inom säkerhetsbranschen är en naturlig utveckling.

 

Läs säkerhets artikel i PDF (på engelska).

Ännu en ny kund inom säkerhet för GroupTalk AB när norska Telemark Vaktselskap AS väljer svensk push-to-talk-teknik
2016-05-30

GroupTalk fortsätter att hitta nya kunder inom det kostnadsmedvetna säkerhets-segmentet. Nyligen blev det klart att företaget kommer att leverera sin marknadsledande push-to-talk-lösning (PTT/radiokommunikation) till norska säkerhetsföretaget Telemark Vaktselskap AS, en lösning som förutom radiokommunikation, även ger medarbetarna ett person- och överfallslarm.

– Just nu upplever vi ett starkt intresse kring våra kommunikationslösningar, särskilt från säkerhetsbranschen, och inte minst på exportmarknader som den norska. Därför är vi glada över att kunna erbjuda en kostnadseffektiv lösning för både push-to-talk såväl som person- och överfallslarm till Telemark Vaktselskap AS. Säkerhetsbranschen är också ett av våra fokusområden. Men också en bransch med små marginaler och hög kostnadsmedvetenhet, där allt fler börjar upptäcka hur våra produkter kan möjliggöra en billigare och mer kostnadseffektiv radiokommunikation. Det är alltså en målgrupp som har mycket att vinna på att använda våra PTT-lösningar, baserade på standardiserade smartphones, säger Magnus Hedberg VD för Grouptalk AB.

Telemark Vaktselskap AS erbjuder en mängd tjänster till en många olika kunder och evenemang. Förutom traditionella beskyddartjänster som mobil- och objektsskydd, utgör festivaler och evenemang en stor del av uppdragen. För Telemark Vaktselskap var det också viktigt att hitta en leverantör som hade en lösning som också gick att använda på olika bemanningsstorlekar, utan att man för den skull behövde göra nya stora investeringar i kommunikationsutrustning.

– GroupTalks push-to-talk-lösning passar oss perfekt som har uppdrag spridda över stora geografiska områden. Att vi nu kan knyta ihop dessa med ett kommunikationsnät ger oss en möjlighet att dela information och resurser på ett sätt som vi inte har kunnat göra med våra tidigare traditionella kommunikationslösningar. Nu får vi också ett integrerat överfallslarm i vår tjänst. Bara där gör vi väldigt stora besparingar jämfört med om vi hade köpt ett separat personlarm. Dessutom vill jag framhålla GroupTalks administration av lösningen, som gör att vi enkelt kan sätta ihop diskussionsgrupper, allt baserat på uppdrag och dela ut access, bara med några knapptryckningar, säger VD Thomas S. Moen i Telemark Vaktselskap AS.

Telemark Vaktselskap

PressmeddelandePressemail

Norska Kulturoperatørene väljer GroupTalk Push to Talk
2016-05-18

En skalbar kommunikationslösning utan begränsningar, när det gäller täckning, antalet kanaler eller användare, kommer att säkerställa kommunikationen mellan de anställda i norska eventföretaget Kulturoperatørene AS. Så kan det nya samarbetet mellan Kulturoperatørene AS och ledande svenska push-to-talk-leverantören GroupTalk sammanfattas.

Grouptalk kommer att installera sin marknadsledande push-to-talk-lösning (PTT) på de anställdas smartphone, surfplatta eller PC/Mac. Antalet användare och sambandskanaler, liksom de olika anställdas rättigheter, styrs enkelt av användarna. Installationen inkluderar även PTT-tillbehör och Bluetooth-baserade PTT-knappar.

Medarbetarna kommer nu att kunna kommunicera med sina kollegor genom ett enda tryck på PTT-knappen, som är både enkel och användarvänlig. GroupTalks molnbaserade kommunikationslösning kommer att ersätta Kulturoperatørenes nuvarande traditionella kommunikationslösningar.

– Scenproduktions- och evenemangsnäringen är en ny kundgrupp för oss. Därför är vi extra glada över att få leverera vår PTT-service till Kulturoperatørene, inte minst eftersom vi vet att vi väljs i konkurrens med väletablerade leverantörer inom segmentet. Det tar vi som ett bevis på att vi har lyckats ta fram en kraftfull och kostnadseffektiv produkt, säger Magnus Hedberg VD för GroupTalk AB.

kulturoperatorene

Kulturoperatørene ligger bakom ett antal stora kulturella produktioner, evenemang, händelser och egna produktioner på många arenor runt om i Norge. De varierade uppdragen och antalet inblandade medarbetare, gjorde flexibiliteten i GroupTalks lösning viktigt för valet av leverantör.

– GroupTalks push-to-talk-lösning passar vår verksamhet perfekt. Vi kan styra hela produktionen och gruppsamtal, direkt från våra mobiltelefoner. De anpassade Bluetooth-baserade PTT-knapparna med annan telefon och headset gör att alla funktioner kan ingå i kommunikationen, även de som befinner sig i bullriga miljöer, säger VD Øyvind Storheim i Kulturoperatørene AS.

Pressmeddelande – Pressemail.

GroupTalk rekommenderar medlemskap i SKEF
2016-05-05

SKEF – “Sveriges Kommunikationselektronik Företagare Förening” 

SKEF bildades 1982 och har idag närmare 100 medlemsföretag. SKEFs medlemsföretag arbetar inom en rad olika branscher från försäljning och service av yrkesradio (kommunikationsradio), mobiltelefoner, personsökare, telemetriutrustning och repeatersystem.

GroupTalk är medlem i SKEF och rekommenderar andra företag som arbetar med relevant trådlös kommunikation att bli medlem i organisationen och dela med sig av sina kunskaper, lära sig nya saker och hänga med i vad som händer inom branschen i Sverige.

SKEF logo

Lillehammer Sikkerhet AS i Norge väljer GroupTalk Push to Talk
2016-04-18

Push-to-talk från svenska GroupTalk när Lillehammer Sikkerhet AS i

Norge väljer ny kommunikationslösning

En skalbar kommunikationslösning speciellt anpassad för säkerhetsbranschen, utan begränsningar vad gäller täckning, antalet kanaler eller användare, skall säkerställa den interna kommunikationen och personlarm för anställda. Så ser samarbetet ut mellan norska säkerhetsföretaget Lillehammer Safety AS och svenska GroupTalk, leverantör av kommunikationslösningar för professionella organisationer.

Grouptalk kommer att leverera sin marknadsledande push-to-talk-lösning (radiokommunikation) direkt via vakternas smartphone, surfplatta eller PC/Mac. Antalet användare, sambandskanaler och access, styrs enkelt av användaren. Leveransen till Lillehammer Security AS inkluderar även push-to-talk-tillbehör som akustiska headset och Bluetooth-baserade PTT-knappar.

All personal kommer att kunna kommunicera med sina kollegor genom ett enda tryck på PTT-knappen, på ett enkelt, användarvänligt och säkert sätt. GroupTalks molnbaserade kommunikationslösning kommer också att ersätta gamla radiolösningar.

– Vi är glada över att kunna leverera en kostnadseffektiv lösning för både push-to-talk och personlarm till Lillehammer Security AS. Säkerhetsbranschen är vårt huvudfokus, en industri som har mycket att vinna på att använda PTT-lösningar, baserade på standard-smartphones, säger Magnus Hedberg VD för Grouptalk AB.

Lillehammer sikkerhet

Liksom många säkerhetsföretag utför Lillehammer Security AS en mängd olika uppgifter, med säsongsvariationer och stora arbetstoppar vid helger och andra stora händelser, då antalet vakter på pass varierar. En lösning som hanterar detta utan stora kostnader, som traditionella radiolösningar, har varit viktigt i valet av en ny leverantör för Lillehammer Sikkerhet.

– GroupTalks push-to-talk-lösning passar vår affärsmodell perfekt. Tjänsten är lätt att använda i tjänst och kan lätt skalas upp eller beroende på nivå av aktivitet. Tjänsten är dessutom mycket enkel att använda, och ger oss en skalbar kommunikationslösning, utan de begränsningar som man vanligtvis stöter på med traditionella radiolösningar när det gäller täckning, antal kanaler och variation i antalet användare, säger VD Per- Arne Finstad i Lillehammer Security AS.

PressmeddelandePressemail.