Det är enkelt

Vår lösning gör din mobil till en ”Walkie Talkie”. Du trycker bara in en knapp och pratar i grupp eller enskilt. Ni kan ansluta hur stora grupper som helst som kommunicerar med varandra och lösningen är oberoende av mobiloperatör. Det går även att ansluta datorer samt ”vanlig” komradio till gruppen.

.

2A
PUSH-TO-TALK
2B
PUSH-TO-TALK

En tillförlitlig lösning

Vi har under flera år utvecklat teknologin och funktionaliteten när det gäller Push To Talk-teknologi över mobilnätet. Redan 2006 lanserade vi vår första lösning för Scandinavian Airlines. Vår tjänst uppfyller alla de krav som professionella användare ställer.

Eftersom du kommunicerar över det befintliga mobilnätet garanterar vi både hög säkerhet (vår tjänst kan även krypteras) och tillgänglighet. Även talkvaliteten är optimerad för att vara ”bäst på marknaden”.

En kostnadseffektiv lösning

Vår Push To Talk-lösning är kostnadseffektiv av flera skäl. Det mest uppenbara är att du inte behöver investera i en kostsam utbyggnad av radiosystem, utan kommunicerar istället över det befintliga mobilnätet.

En annan ekonomisk fördel är att du inte behöver investera i dyr utrustning i onödan. Allt du behöver är en mobiltelefon samt ändamålsenliga tillbehör som underlättar användandet av Push To Talk.

2C
PUSH-TO-TALK
2D
PUSH-TO-TALK

Du styr allt centralt

En stor skillnad mellan vår lösning och många enklare Push To Talk-lösningar är att du styr all administration centralt via webben. Tack vare det lägger du enkelt upp nya grupper och kontaktlistor. Du bestämmer vem som ska ha tillhörighet till olika grupper. Du kan snabbt lägga till nya användare. Och det går också att lägga upp tillfälliga användare.

Funktioner

Den mest uppenbara funktionen med Push To Talk är givetvis att ni har möjlighet att snabbt och effektivt kunna kommunicera med varandra i grupp via mobilnätet. Men vår tjänst har en rad andra funktioner.

  • Larm (bra för t ex väktare)
  • Köfunktion (för att t ex en väktare ska kunna kontakta en larmcentral på ett tillförlitligt sätt)
  • Position (så ni ser var någon har larmat ifrån)
  • Koppling till vanlig telefoni
  • Radiointegration (vår tjänst går också att koppla ihop med en ”vanlig” komradio som använder sig av radionätet)
1puff_2F_4A
PUSH-TO-TALK

Ni är snabbt igång

Att komma igång är enkelt. Allt du behöver är ett GroupTalk-abonnemang samt en smartphone. Avgiften på abonnemanget baserar sig på antalet användare och valda funktioner. Utöver detta så finns det även utrustning till din smartphone som underlättar push to talk. Vi erbjuder färdiga paket med både telefon och utrustning. Läs mer om hur du blir kund här.